TỔNG QUAN VỀ NHẬT BẢN

 

THỦ ĐÔ

TOKYO

DIỆN TÍCH

377.975 km2

DÂN SỐ

126,3 triệu (2019)

TIỀN TỆ

YÊN NHẬT

VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN

Gia công kim loại tại Nhật Bản
25 Tháng Tám 2021
Điều dưỡng viên tại Nhật Bản
24 Tháng Tám 2021