THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHÒNG BAN
ĐIỆN THOẠI
HOTLINE
Tổ chức - Hành chính
024.3928.1199
0912.166.409
Phòng việc làm (trong nước)
024.3927.2299
0353.123.026
Phòng việc làm (ngoài nước - du học)
024.3825.3456
0788.031.396
Phòng Hỗ trợ Thanh thiếu niên
024.3293.9339
0988.805.227
Phòng Đào tạo và Dạy nghề
024.2237.4333
0934.633.332
Phòng Phát triển kỹ năng và Công tác XH
024.3824.4333
0976.976.508
Phòng Dịch vụ và Tổ chức sự kiện
0936.261.356
0912.525.622
BỘ PHẬN BẢO VỆ VÀ CÁC TRỤ SỞ
ĐIỆN THOẠI
HOTLINE
Trụ sở 88 Trần Nhật Duật - Hoàn Kiếm
024.3825.0889
0912.166.409
Trụ sở Tiên Dương – Đông Anh
024.2217.4333
0983.463.524
Trụ sở Xuân Nộn – Đông Anh
024.2240.7333
0976.659.423
Trụ sở 45 Bà Triệu – Hà Đông
024.3355.0898
0356.256.698